Search

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

www.QuickBloomLights.com.au / ไฟ Quick Bloom ABN หมายเลข 40 459 604 977

เงื่อนไขการใช้งาน

Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าที่ Quick Bloom Lights แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการ Quick Bloom Lights ในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเยี่ยมชมหรือซื้อจากธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Quick Bloom Lights ไม่ว่าจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ Quick Bloom Lights หรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ต่อบริการหรือธุรกิจดังกล่าว

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเยี่ยมชม Quick Bloom Lights หรือส่งอีเมลถึงเรา แสดงว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ Quick Bloom Lights หรือซัพพลายเออร์เนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Quick Bloom Lights และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Quick Bloom Lights ; หรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ใบอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

Quick Bloom Lights ให้สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้เป็นการส่วนตัว และห้ามดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือแก้ไข หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Quick Bloom Lights ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของไซต์นี้หรือเนื้อหา การรวบรวมและการใช้รายการสินค้า คำอธิบาย หรือราคา; การใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาโดยอนุพันธ์; การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ารายอื่น หรือการใช้เหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน ไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้าชม หรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quick Bloom Lights คุณไม่สามารถใส่กรอบหรือใช้เทคนิคการใส่กรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้า หรือรูปแบบ) ของ Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อนอยู่" อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ Quick Bloom Lights โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Quick Bloom Lights การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ จะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก Quick Bloom Lights คุณได้รับสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และไม่ผูกขาดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังโฮมเพจของ Quick Bloom Lights ตราบใดที่ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้สื่อถึง Quick Bloom Lights บริษัทในเครือ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Quick Bloom Lights ที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม คุณไม่สามารถใช้โลโก้ Quick Bloom Lights หรือกราฟิกหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง

บัญชีของคุณ

หากคุณใช้ไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ Quick Bloom Lights ขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก แต่ขายให้กับผู้ใหญ่ที่สามารถซื้อได้ด้วยบัตรเครดิต หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้ Quick Bloom Lights ได้ก็ต่อเมื่อมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น การสื่อสาร และเนื้อหาอื่นๆ

ผู้เยี่ยมชมอาจโพสต์บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และเนื้อหาอื่นๆ และส่งคำแนะนำ ความคิด ข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่เนื้อหานั้นไม่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือน่ารังเกียจและไม่ ประกอบด้วยหรือมีซอฟต์แวร์ไวรัส การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเนื้อหา Quick Bloom Lights ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์เป็นประจำ หากคุณโพสต์เนื้อหาหรือส่งเนื้อหา และเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณให้สิทธิ์ Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือในสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถาวร เพิกถอนไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อยได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างงานดัดแปลงจาก แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ คุณให้สิทธิ์ Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือและผู้ได้รับอนุญาตช่วงในการใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว หากพวกเขาเลือก คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหามีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหานั้นไม่ละเมิดนโยบายนี้และจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Quick Bloom Lights หรือบริษัทในเครือสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณจัดหา Quick Bloom Lights มีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบและแก้ไขหรือลบกิจกรรมหรือเนื้อหาใดๆ Quick Bloom Lights ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

การร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์

Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งอีเมลถึงเราพร้อมข้อร้องเรียนของคุณ

ความเสี่ยงของการสูญเสีย

รายการทั้งหมดที่ซื้อจาก Quick Bloom Lights เป็นไปตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงในการสูญหายและกรรมสิทธิ์ของรายการดังกล่าวจะส่งต่อไปยังคุณเมื่อเราจัดส่งไปยังผู้ขนส่ง

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือพยายามทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม Quick Bloom Lights ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ของไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากผลิตภัณฑ์ที่ Quick Bloom Lights นำเสนอไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ วิธีการแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการส่งคืนสินค้าในสภาพที่ไม่ได้ใช้งาน

ธุรกิจอื่นๆ

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Quick Bloom Lights และบริษัทในเครือขายสายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือและธุรกิจอื่นๆ บางประเภท เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใดๆ เหล่านี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขา Quick Bloom Lights ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่นๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ อย่างระมัดระวัง

การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ไซต์นี้จัดทำโดย QUICK BLOOM LIGHTS "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" QUICK BLOOM LIGHTS ไม่ขอรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต QUICK BLOOM LIGHTS ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ QUICK BLOOM LIGHTS ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลที่ส่งจาก QUICK BLOOM LIGHTS จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ QUICK BLOOM LIGHTS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ และผลที่ตามมา กฎหมายของรัฐบางฉบับไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิดชอบ การยกเว้น หรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เมื่อไปที่ QUICK BLOOM LIGHTS คุณตกลงว่ากฎหมายของออสเตรเลีย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน จะควบคุมเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Quick Bloom Lights หรือบริษัทในเครือ

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชม Quick Bloom Lights หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่าน Quick Bloom Lights ใน ทางใดทางหนึ่งจะถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับใน Dulwich Hill, NSW, 2203 ออสเตรเลีย ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ละเมิดหรือ ขู่ว่าจะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Quick Bloom Lights Quick Bloom Lights อาจขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสมอื่นๆ ในศาลใดๆ ในออสเตรเลีย และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียวในศาลดังกล่าว การอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการภายใต้กฎของอนุญาโตตุลาการอิสระ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันและอาจเข้าสู่การตัดสินในศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต อนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เข้าร่วมกับอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรืออื่นๆ

นโยบายเว็บไซต์ การแก้ไข และการแยกส่วน

โปรดอ่านนโยบายอื่นๆ ของเราที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ นโยบายเหล่านี้ควบคุมการเยี่ยมชม Quick Bloom Lights ของคุณด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไซต์ นโยบาย และเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันแยกขาดและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่