Search

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Sold out

เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา Bluelab สำหรับการปลูกพืชไร้ดินและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

Join our Newsletter, to be the first to know when back in stock:

วัดค่า pH ของสารละลายได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณทราบว่าจำเป็นต้องปรับค่าใดหรือไม่

พืชล้วนต้องการค่า pH เฉพาะเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารละลายธาตุอาหารให้ได้สูงสุด หากไม่มีการควบคุมค่า pH พืชจะไม่สามารถรับองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตที่ดีได้

เครื่องวัดค่า pH ของ Bluelab เป็นวิธีแบบพกพาที่สมบูรณ์แบบในการวัดค่า pH ของสารละลายอย่างแม่นยำ คุณจึงสามารถเพิ่มหรือลดค่า pH ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การเติบโตกลับมาเป็นปกติ เพียงวางหัววัดค่า pH ลงในสารละลายและการอ่านค่าที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ

เนื่องจากเครื่องวัดเป็นแบบถือด้วยมือและไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟในการทำงาน จึงสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา การสอบเทียบหัววัดค่า pH นั้นง่ายดายเนื่องจากมีคำแนะนำอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องวัดและวิธีการกดปุ่มที่ง่ายดายทำให้เครื่องวัดค่า pH นี้เป็นหนึ่งในเครื่องวัดค่า pH ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดในระดับเดียวกัน

คุณสามารถซื้อหัววัดค่า pH เพื่อทดแทนได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เครื่องวัดค่า pH ของ Bluelab ต่อไปได้อีกหลายปี

คุณสมบัติ

 • น้ำหนักเบาและพกพาได้
 • จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่าย
 • การสอบเทียบค่า pH แบบปุ่มกดอย่างง่าย
 • มีหัววัดค่า pH สองทางแยกเปลี่ยนได้
 • ตัวบ่งชี้การสอบเทียบค่า pH ที่ประสบความสำเร็จ
 • ตัวบ่งชี้ช่วงเกินและต่ำกว่าช่วง
 • รวมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
 • ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ
 • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดทางเทคนิค:
ช่วงการวัด: 0.0 – 14.0 พีเอช
ปณิธาน: 0.1 พีเอช
ความแม่นยำที่ 25̊C / 77̊F: ± 0.1 ค่า pH
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ: เลขที่
สภาพแวดล้อมการทำงาน: 0 – 50 ̊C / 32 – 122 ̊F
การสอบเทียบ: สองจุด pH 7.0 & pH 4.0 หรือ pH 10.0
แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
ใบรับรอง CE และ FCC
 • รับประกันซ่อมหรือเปลี่ยนฟรีห้าปี
 • หกเดือนสำหรับหัววัดค่า pH
 • ต้องมีหลักฐานการซื้อ